กิจกรรมแสดงพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่26 มิถุนายน 2563
นางสาว ณัฎฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดร่วมกิจกรรมแสดงพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
“SAVE ZONE NO NEW FACE : พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด “


Share: