ข่าวกิจกรรม

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบและปัญหาการค้ามนุษย์”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
อ่านต่อ

อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ...
อ่านต่อ

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ ...
อ่านต่อ

เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
อ่านต่อ

พิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ
Loading...