ข่าวกิจกรรม

ร่วมจัดตั้งครัวกลางจังหวัดพังงา ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. สนง.พมจ.พังงา โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐแ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการคนพิการจังหวีดพังงา โดยนายประชาธิป ภักดีประชา นักพัฒนาสังคมชำนาญกา ...
อ่านต่อ

ส่งตัวผู้ป่วยชาวเลมอแกน ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ม ...
อ่านต่อ

รับมอบไข่ไก่ จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา จำนวน 2,200 ฟอง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
อ่านต่อ

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ม ...
อ่านต่อ

นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ม ...
อ่านต่อ
Loading...