ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี 2563

(5 ก.ย.63) เวลา 09.30น นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลยื่นคำร้องขอรับกู้ยืมเงินกองทุนฯคนพิการ

วันที่ 4 กันยายน 2563 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอ ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(3 ก.ย.63) เวลา 09.00น นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เ ...
อ่านต่อ

เยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือ รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฎฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลยื่นคำร้องขอรับกู้ยืมเงินกองทุนฯคนพิการ

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอ ...
อ่านต่อ
Loading...