ข่าวกิจกรรม

พิธีจุดเทียนมหามงคลในส่วนภูมิภาคพร้อมกับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั ...
อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั ...
อ่านต่อ

ร่วมการถ่ายทำวิดีทัศน์งานด้านผู้สูงอายุ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผูประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวโรตนม์​ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทน พั ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พั ...
อ่านต่อ
Loading...