ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านอาสาสมัคร ฯที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 18 มี.ค.2563 นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่น ...
อ่านต่อ

กิจกรรมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.-16.30 น. นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัต ...
อ่านต่อ