ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของม ...
อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 64ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ