จ.พังงา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ด้วยการการมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเครื่องอุปโภค พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯรับพระเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯเป็นปีที่ 22 ติดต่อกัน โดยในวันนี้ได้ร่วมกับจังหวัดพังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ตลอดจนภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 11 สภาสังคมสงเคราะห์ เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงา


Share: