ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริม​การ​จัด​สวัสดิการ​สังคม​สังคมจังหวัด​พังงา

วันที่ 18 สิงหาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์​ทิต​า พัชร​กุล​เ​ขม​ศิริ​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายศิวะ ณ​ตะกั่วทุ่ง​ นักพัฒนา​สังคม​​ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริม​การ​จัด​สวัสดิการ​สังคม​สังคมจังหวัด​พังงา โครงการอบรมสร้างอาชีพเสริมรายได้การทำไตปลาทรงเครื่อง น้ำพริกต่างๆ และของฝากพังงา ณ นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน


Share: