พิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 ก.ค.63 เวลา 09.00 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงคุณธรรมน้อมนำหัวใจไทย ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนามที่นิยมเรียกกันว่า สมเด็จย่า พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 จังหวัดนนทบุรี และทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมายุ 94 พรรษา


Share: