พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี 2563

(5 ก.ย.63) เวลา 09.30น นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธิเปิด


Share: