รับมอบชุดปั๊มเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น.
นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา รับมอบชุดปั๊มเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 2 ชิ้น เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณดิษ วรรณโกฎิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา และคณะครูผู้ประดิษฐ์ชุดปั้มเจลแอลกอฮอล์ เป็นผู้ส่งมอบ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ทั้งนี้ สำนักงานฯ มอบน้ำดื่มจำนวน 24 ขวด แทนคำขอบคุณให้กับคณะฯ ด้วย


Share: