รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]