ร่วมจัดตั้งครัวกลางจังหวัดพังงา ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.
สนง.พมจ.พังงา โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพม. จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมจัดตั้งครัวกลางจังหวัดพังงา ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 วัน ในวันนี้ได้จัดทำอาหารกล่องจำนวน 500 กล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชน ณ ชุมชนบ้านคลองท่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธีเปิด และนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา กล่าวรายงาน


Share: