ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนลงในสมุดพกครอบครัว ในพื้นที่ตำบลหล่อยูง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]