ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการคนพิการจังหวีดพังงา โดยนายประชาธิป ภักดีประชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางนฤมล ภักดีประชา นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอกะปง จำนวน 23 ราย และอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 54 ราย


Share: