ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านอาสาสมัคร ฯที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 18 มี.ค.2563 นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางยุวลักษณ์ สิงห์ฆาฬะ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านอาสาสมัคร ฯที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และในเวลา 14.00 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 ณ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อบต.คุระ และผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในการนี้ด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]