เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพังงา ณ หอผู้ป่วยอาคารศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลพังงา
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเงินสดจำนวน 2,000 บาท ถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ถุง และหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาจะพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ป่วยต่อไป


Share: