ร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่


Share:ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


Share:แนวทางการเบิกค่าใช่จ่ายเดินทางไปราชการ


Share:คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:การขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่2 สอบสัมภาษณ์(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:ประชุมพิจารณาแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง


Share:กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบเงินสนับสุนคนพิการในพื้นที่อ.กะปง


Share:Follow by Email