กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ชุมชนบ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีทั้งส่วนราชการ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สวมถุงมือ ปฏิบัติงานด้วยการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19


Share:พิธีจุดเทียนมหามงคลในส่วนภูมิภาคพร้อมกับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563
นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสุพัตรา คำมี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลในส่วนภูมิภาคพร้อมกับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธ.ค.2563
และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุทิศพระวรกาย และพระสติปัญญาของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่หลวงยังประโยชน์สุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์มาโดยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


Share:พิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563
นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2563 ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


Share:ร่วมการถ่ายทำวิดีทัศน์งานด้านผู้สูงอายุ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563
นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวดวงสมร โกศัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวรัชนก ทับชู นักพัฒนาสังคม ร่วมการถ่ายทำวิดีทัศน์งานด้านผู้สูงอายุ เพื่อเสนอในงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา ในการนี้ มีชุดการแสดงของผู้สูงอายุ การออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ และการจัดนิทรรศการโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผูประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายวโรตนม์​ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา​ มอบหมายให้นางสาวสไบทิพย์ ทองภูเบศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาววนัชนันท์ สว่างคีรี จนท.ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และเครือข่ายภายในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นาย ก (นามสมมติ) มีอาชีพพนักงานขับเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มีสมาชิกในครอบครัวจำนวน 4 คน บุตร 2 คน อายุ 12 ปี และ 2 ปี จากการเยี่ยมบ้านพบว่าเสาบ้านทรุดตัว ส่งผลให้ตัวบ้านพังทลายทั้งหลังการช่วยเหลือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป


Share:ประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสุพัตรา คำมี ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวดวงสมร โกศัย ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ณ สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม (เขาเต่าใน) ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


Share:พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี 2563

(5 ก.ย.63) เวลา 09.30น นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธิเปิด


Share:ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลยื่นคำร้องขอรับกู้ยืมเงินกองทุนฯคนพิการ

วันที่ 4 กันยายน 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นายประชาธิป ภักดีประชา ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา และนางนฤมล ภักดีประชา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลยื่นคำร้องขอรับกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทรายบุคคล อำเภอกะปง จำนวน 1 รายและติดตามคนพิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยี่ยวยาจากผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 10 ราย


Share: