ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริม​การ​จัด​สวัสดิการ​สังคม​สังคมจังหวัด​พังงา

วันที่ 18 สิงหาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์​ทิต​า พัชร​กุล​เ​ขม​ศิริ​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายศิวะ ณ​ตะกั่วทุ่ง​ นักพัฒนา​สังคม​​ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริม​การ​จัด​สวัสดิการ​สังคม​สังคมจังหวัด​พังงา โครงการอบรมสร้างอาชีพเสริมรายได้การทำไตปลาทรงเครื่อง น้ำพริกต่างๆ และของฝากพังงา ณ นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน


Share:ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา ครั้งที่3/2563 โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


Share: