ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานฯคนพิการ ตำแหน่งนิติกร


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานฯคนพิการ ตำแหน่งนิติกร


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ตำแหน่งนิติกร


Share:ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ตำแหน่ง นิติกร)


Share:ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับประกวดราคาจ้างศูนย์บริการคนพิการ จ.พังงา


Share:ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 64


Share:เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดได้ที่นี่


Share:รายละเอียดคุณลักษณะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดที่นี่


Share:Follow by Email