กิจกรรมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.-16.30 น. นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และอพม.ตำบลบางเหรียง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยบูรณาการร่วมกับทีมงานนางกันตวรรณ กุญจรรยาวิวัฒน์ (ตันเถียร) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา, สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด, ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนทับปุดวิทยา, วิทยาลัยชุมชนพังงา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาและประชาชน จำนวน 189 คน ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า คนละ 1 ชิ้น โดยแบ่งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 3 ห้อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อพม. และการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันตนเอง แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอีกด้วย โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ให้ความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเพื่อคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้นก่อนเข้าอบรม ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]