หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ข่าว สาร

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เ …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ร่วมจัดตั้งครัวกลางจังหวัดพังงา ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. สนง.พมจ.พังงา โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐแ …
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการคนพิการจังหวีดพังงา โดยนายประชาธิป ภักดีประชา นักพัฒนาสังคมชำนาญกา …
อ่านต่อ

ส่งตัวผู้ป่วยชาวเลมอแกน ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ม …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

63643
Total Visitors
2439
Visitors Today
26
Live visitors
63643
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา(ชั้น1) 10/10 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000

076 412 179

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา

076 410 178

 phangnga@m-society.go.th