หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ข่าว สาร

เยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือ รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

ลงพื้นที่ ติดตามคนพิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยี่ยวยาจากผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ม …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

248748
Total Visitors
136
Visitors Today
17
Live visitors
248748
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา(ชั้น1) 10/10 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000

076 412 179

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา

076 410 178

 phangnga@m-society.go.th