หน้าแรก

banner_12_08_66
banner web
banner ESS-04-03
INTEGRITY_AND_ TRANSPARENCY_ASSESSMENT
163c0e82d1b05c_PLKGOFQNHIJME
Law2565
banner_mso3
709995
ProtectionChildApp
Banner_131064_PR
SocialWelfareBanner_WEB
banner6
Banner8
Banner9
banner191262
banner-covid-mso
slide 123
001
267054
481592
122787031_372016690899177_7242801635885166186_o
PlayPause
previous arrow
next arrow
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
จุติ ไกรฤกษ์

รมว.พัฒนาสังคมฯ

ศูนย์ปฏิบัติการ

นายกรัฐมนตรี - PMOC

Anti-Fake News

Center Thailand

นางเยาวภา พรรณโนภาศ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
089 969 0036
0 7641 2179

ข่าว สาร

KM-การจัดการความรู้

ประกาศ บุคคลสูญหาย

 

CCF_000080
CCF01112564
นายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก
previous arrow
next arrow
CCF_000080
CCF01112564
นายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก
previous arrow
next arrow
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

857629
Total Visitors
559
Visitors Today
2
Live visitors
857629
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา(ชั้น1) 10/10 ม.3
ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000

076 412 179 Fax : 076 414 253
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา
076 410 178
 phangnga@m-society.go.th
 saraban.phangnga@m-society.go.th