การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพังงา ปี2567 -2570โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฯ ในการประชุมฯ

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: