การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 9 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูเจริญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ชั้น 5 อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: