การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนงานสมโภชน์ศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2567

วันที่ 17 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนงานสมโภชน์ศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: