กิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ทั้ง 2 ท่าน เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรดน้ำดำหัว

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: