ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมาย ...

พิธีเปิดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดพังงา ประจำปี 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมเป็น ...

ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในจังหวัดพังงา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมาย ...

ปฏิบัติเวรเจ้าหน้าที่รับคำขอและออกบัตรประจำตัวคนพิการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมาย ...

ประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมาย ...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เป็นประ ...
Loading...