ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 64ดาวน์โหลด ...