ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เ ...
อ่านต่อ
Loading...
จำนวนผู้เข้าชม: 299