ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เ ...
Loading...