ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร

บบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)

กระทรวง พม. ได้มีการเปิดระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System) เพื่อให้ประชาชนที่มา ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ-ตำแหน่ง-นักพัฒนาสังคมดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ พก.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างศูนย์-พก.ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการ (Action plan)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ประจาปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดได้ที่ >> แผนปฏิบัติการ (Action plan)สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ป ...
อ่านต่อ
จำนวนผู้เข้าชม: 303