บบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)

กระทรวง พม. ได้มีการเปิดระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System) เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการของกระทรวง พม. อาทิ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์การจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นต้น

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบติดตามสถานะการใช้บริการของกระทรวง พม. ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามเรื่องที่ขอรับบริการได้

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปติดตามสถานะ การใช้บริการได้ที่ https://status.m-society.go.th

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: