ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: