รถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ” โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: