ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: