ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ น.ส.ศศินา มณีวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง เพื่อลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ทั้งนี้ สนง.พมจ.พังงา จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม.ต่อไป

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: