ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 17 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาววรรณนิสา หมีนสัน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 1 ราย ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: