โครงการปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา (กิจกรรมที่ 5 “การส่งเสริมศักยภาพศูนย์ อปท. และคลินิกคนไร้ที่พึ่งระดับตำบล” ต.รมณีย์)

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: