ร่วมทอดผ้าป่าและบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

วันที่ 11 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมทอดผ้าป่าและบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Share: