ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 พ.ย. 2566
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวบุญสิตา แตงคูหา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา และตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง เพื่อพิจารณาให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป


Share:กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมกับทีม one home พม.พังงา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพังงา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงา เจ้าหน้าที่อบต.ถ้ำน้ำผุด อพม.ในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Stop unite the prevention of violence against woman and children รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว โดยมีกิจกรรมจัดบูธสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ติดริบบิ้นขาว และเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม Ess help บริเวณภายในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ


Share:“จิตอาสาพัฒนา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน​ 2566
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ​มนุษย์​จังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)​ ณ วัดประพาสประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง)​ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี


Share:พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เมื่อ 24 พ.ย. 2566
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวบุญสิตา แตงคูหา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวหทัยทิพย์ ตั้งประดิษฐ์ จนท.ศปก. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.มะรุ่ย เจ้าหน้าที่อบต.มะรุ่ย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบมะรุ่ย อำเภอทบัปุด ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา และตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่งเพื่อพิจารณาให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
นางสาวสมพรทิพย์ สุขโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวศศินา มณีวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับมูลนิธิโพธิธรรมประภาส ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จำนวน 2 ครอบครัว พร้อมมอบข้าวสารแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป


Share:ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS HELP ME

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS HELP ME ในการอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (อบรมหลักสูตรการพิมพ์ผ้าด้วยเทียนเขียนลายด้วยสีธรรมชาติ และการทำกระเป๋าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพสตรีบ้านภูตาล ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเปราะบาง กลุ่มสตรี และครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน


Share:โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวง พม. ในการอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (อบรมหลักสูตรการพิมพ์ผ้าด้วยเทียนเขียนลายด้วยสีธรรมชาติ และการทำกระเป๋าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ) ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดย สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพสตรีบ้านภูตาล ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเปราะบาง กลุ่มสตรี และครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวรัชนก ทับชู นักพัฒนาสังคม และนายสุธา จันทนา พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 2 ราย เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ต่อไป


Share:รับมอบชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นายนริศ เปกะมล ตำแหน่งนิติกร และนายอมร คุ้มภัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ รับมอบชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลตะกั่วป่า (One Stop Service) เพื่อให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการที่ยื่นคำขอมีบัตรในพื้นที่ ณ จุดเดียวภายในโรงพยาบาล โดยมีนางวนิดา ชัยณรงค์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า เป็นผู้แทนศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดร่วมรับมอบ


Share: