หน้าแรก

gift1
banner ESS-04-03
INTEGRITY_AND_ TRANSPARENCY_ASSESSMENT
163c0e82d1b05c_PLKGOFQNHIJME
Law2565
banner_mso3
709995
ProtectionChildApp
Banner_131064_PR
SocialWelfareBanner_WEB
banner6
Banner8
Banner9
banner-covid-mso
slide 123
001
481592
122787031_372016690899177_7242801635885166186_o
PlayPause
previous arrow
next arrow
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ยินดีต้อนรับ
นาย วราวุธ ศิลปอาชา

รมว.พัฒนาสังคมฯ

ศูนย์ปฏิบัติการ

นายกรัฐมนตรี - PMOC

Anti-Fake News

Center Thailand

นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
089 969 0036
0 7641 2179

ข่าว สาร

KM-การจัดการความรู้

ประกาศ บุคคลสูญหาย

 

CCF08112023
CCF_000080
CCF01112564
นายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก
previous arrow
next arrow
CCF08112023
CCF_000080
CCF01112564
นายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก
previous arrow
next arrow
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์



สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1047956
Total Visitors
709
Visitors Today
1
Live visitors
1047957
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา(ชั้น1) 10/10 ม.3
ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
0 7641 2179 Fax : 0 7641 4253
 phangnga@m-society.go.th
 saraban.phangnga@m-society.go.th
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา
0 7641 0178