เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายอำเภอท้ายเหมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลพังงา และอพม.ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเงินสดจำนวน 2,000 บาทและถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ถุง
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2,000 บาท และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือกองทุนคุ้มครองเด็กต่อไป


Share: