ร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่


Share:ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่2 สอบสัมภาษณ์(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:ประชุมพิจารณาแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง


Share:กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบเงินสนับสุนคนพิการในพื้นที่อ.กะปง


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง(นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


Share:Follow by Email